Artézia perlivá

Pitná voda

ALC: 0 % obj.

Artézia je podzemní voda se stabilní kvalitou, čerpaná z hlubokých, nedotčených vrstev písku a štěrkopísku ze zdroje Zelený kříž.

PET: 0,5/12
obsah oxidu uhličitého: 3,5 g/l

Categories: ,